Idrott - ett gränslöst språk

Projektet drivs av: Norrbottens Parasportförbund

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att starta upp idrottsaktiviteter med och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och att främja ledarrekrytering till parasporten.

Ledarna ska rekryteras från gruppen idrottsintresserade nyanlända ungdomar. Projektet ska bedrivas i tre kommuner, Kalix, Luleå och Boden. Målsättningen är att starta 3-5 nya idrottsverksamheter i varje kommun, rekrytera 20 nya ledare och att öka kunskapen inom omsorgen om fysisk aktivitet för målgruppen. I projektet ska prova-på-tillfällen anordnas för båda målgrupperna, nya ledare ska få utbildning i ledarskap och funktionsnedsättning, de ska ta fram kursmaterial och genomföra kurser för personal inom skola och omsorg. De nya idrottsverksamheterna ska leva vidare i nya eller befintliga föreningar, genom medlemsavgifter och stöd från kommunerna med lokaler och aktivitetsstöd, samt med stöttning från Norrbottens Parasportförbund. Resultatet och arbetssättet ska spridas till övriga kommuner i länet i syfte att starta idrottsverksamheter på flera orter. Förbundet kommer även att sprida arbetssättet nationellt via Parasport Sverige.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Luleå