Idrottens ledarbank

Projektet drivs av: Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund

Beskrivning av projektet

Idrottens ledarbank syftar till att underlätta för idrottsföreningar att rekrytera unga ledare och för ungdomar att hitta ledaruppdrag.

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund är projektägare men initiativet kommer från ungdomar som vill engagera sig i olika verksamheter med varierande uppdrag så som tränare, ledare, ledsagare eller assistenter. Det övergripande målet är att säkerställa återväxten av ideella ledare inom idrotten genom att utveckla en digital anslagstavla där föreningar och enskilda individer matchas mot varandra och därmed kortar rekryteringsprocessen. Projektet är ett samarbete mellan Jämtland-Härjedalens (J-H) Idrottsförbund, Parasport J-H, Rädda barnen J-H, SISU Idrottsutbildarna, Idrottens ungdomsråd J-H, integrationskoordinatorerna J-H och länets idrottsföreningar.
Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ytterligare ett år.
Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna etablera webbportalen i Jämtland-Härjedalen samt verka för att sprida metoden till andra idrottsdistrikt.

Idrottens ledarbank ska underlätta för idrottsföreningar att rekrytera unga ledare och för ungdomar att hitta ledaruppdrag. Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund är projektägare men initiativet kommer från ungdomar som vill engagera sig i olika verksamheter med varierande uppdrag så som tränare, ledare, ledsagare eller assistenter.

Det övergripande målet är att säkerställa återväxten av ideella ledare inom idrotten genom att utveckla en digital anslagstavla där föreningar och enskilda individer matchas mot varandra och därmed kortar rekryteringsprocessen.

Projektet är ett samarbete mellan Jämtland-Härjedalens (J-H) Idrottsförbund, Parasport J-H, Rädda barnen J-H, SISU Idrottsutbildarna, Idrottens ungdomsråd J-H, integrationskoordinatorerna J-H och länets idrottsföreningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i oktober 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i oktober 2020.

Kontakt

Ort
Östersund