Inköp och nybyggnad av träningspaviljong, Pilabo

Projektet drivs av: Annebergs GIF

Beskrivning av projektet

Projektet ska inköpa, uppföra och tillgänglighetsanpassa en begagnad modulbyggnad som ska användas som en träningspaviljong.

Annebergs GIF ska inköpa, uppföra och tillgänglighetsanpassa en begagnad modulbyggnad som ska användas som en träningspaviljong. Projektets primära målgrupp är barn och ungdomar upp till 25 år, men lokalerna kommer även att kunna användas av andra. I lokalerna kommer både individuell träning och organiserad gruppträning att bedrivas. Verksamheten kommer att erhålla driftsstöd från Nässjö kommun och marknadsföras via lokala föreningar och prova-på-verksamhet.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2018.

Kontakt

Ort
Anneberg