Insektsstigen

Projektet drivs av: Insektslandet

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att barn ska få möjlighet att skapa anknytning till insekter och få möjlighet att hjälpa pollinerande insekter genom ökad kunskap om pollinering, biologisk mångfald och insekternas betydelse i ekosystemet.

Barns vistelser i naturen minskar samtidigt som ny forskning visar att barn som skapar en anknytning till naturen kommer att skydda den i framtiden. Att ta hand om djur och vistas i naturen ger också ett ökat välbefinnande.

Projektets målgrupp är barn i åldrarna 4-10 år. De viktigaste aktiviteterna under projektet är att barnen lär sig om insekter genom guidade turer och upplevelser längs en naturstig. Barnen är med och utformar hur stigen ska fungera och utvecklas genom att ställa frågor, skapa egna lekar och komma med idéer till nya aktiviteter och stationer.

I projektet genomförs även uppföljande arbete på förskolor och skolor genom workshops med tillverkning av insektsbostäder samt dramaäventyr under vintern. Utbildningsmaterial utvecklas under projekttiden. Efter projekttiden ska insektsstigen kunna besökas utan guidning och föreningen kommer att svara för skötsel och underhåll av insektsstigen.

Beviljat belopp

3 547 791 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Beviljat belopp

3 547 791 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Kontakt

Ort
Årsunda