Integration genom idrott och föreningsliv

Projektet drivs av: Idrottsföreningen Kamraterna/IFK Umeå

Beskrivning av projektet

IFK Umeå ska tillsammans med KFUM Umeå och skolor skapa nya sätt att mötas och prova på olika idrotter för målgruppen ungdomar 12-15 år, både nyanlända och etablerade.

IFK Umeå ska tillsammans med KFUM Umeå och skolor skapa nya sätt att mötas och prova på olika idrotter. Målgrupp är ungdomar 12-15 år, både nyanlända och etablerade. Det övergripande syftet är att få in nyanlända och etablerade ungdomar som inte har föreningsvana i aktiviteter, idrotter och föreningar och på det sättet stärka integrationen.

Målet är att ta fram en metod för att få fler nyanlända och andra ungdomar att idrotta tillsammans, mötas kring aktiviteter och komma in i och fortsätta delta i föreningslivet. Tillsammans med skolor ska projektet erbjuda idrott både under och efter skoltid. Projektet har även ett familjeperspektiv, där föräldrar bjuds in att delta i aktiviteter, till exempel föreningskunskap och idrotter. Vidare kommer vissa aktiviteter riktas enbart till flickor, där flick- och damlag blir förebilder.

Efter projektet ska det finnas ett etablerat arbetssätt som föreningarna jobbar vidare med i sina ordinarie verksamheter tillsammans med skolorna. Genom SISU Idrottsutbildarna ska arbetssättet spridas till andra föreningar i länet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2017 och avslutades i april 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2017 och avslutades i april 2020.

Kontakt

Ort
Umeå