Integration och hållbar utveckling genom aktivt friluftsliv

Projektet drivs av: Miljöverkstan

Beskrivning av projektet

Projekt ska arrangera regelbundna aktiviteter med fokus på äventyr och naturupplevelser, ta fram ett hållbarhetsprogram med metodmaterial för skolans språkintroduktionsklasser och rikta aktiviteter till boenden för ensamkommande ungdomar.

Projektet Integration och hållbar utveckling genom aktivt friluftsliv består av tre huvuddelar:

  • äventyrsgruppen som ska arrangera regelbundna aktiviteter med fokus på äventyr och naturupplevelser,
  • ett hållbarhetsprogram med metodmaterial för skolans språkintroduktionsklasser,
  • aktiviteter riktade till boenden för ensamkommande ungdomar.
Projektets primära målgrupp är ensamkommande ungdomar och andra nyanlända unga.
Sekundär målgrupp är pedagoger i skolor som tagit emot nyanlända elever samt personal vid HVB-boenden.

Efter projekttiden kan metodmaterialet användas i skolor och boenden för ensamkommande och äventyrsgruppen drivs vidare genom volontärer inom Miljöverkstan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2017 och avslutades i april 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2017 och avslutades i april 2020.

Kontakt

Ort
Skarpnäck