Interact

Projektet drivs av: KFUK-KFUM Göteborg

Beskrivning av projektet

Projektet INTERACTs övergripande mål är att underlätta övergången mellan skola och arbete eller vidare studier för målgruppen nyanlända tjejer.

Projektet ska bidra till att stärka målgruppens självständighet och identitet, ge arbetslivserfarenhet och stöttning till målgruppen samt arbeta för informationsspridning och fördomsbekämpning. Projektet kommer att arbeta med mentorsstöd, förenings- och företagssamarbeten samt sprida information och kunskap i syfte att bekämpa fördomar. Efter projekttiden planerar föreningen fortsatt använda INTERACT metoden i sitt arbete med målgruppen. KFUK-KFUM ska under projekttiden undersöka möjligheten att bli kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

Ort
Göteborg