Intern-Extern dialog

Projektet drivs av: HSO Uppsala kommun

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en metod för medborgardialog som bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har.

I projektet ska HSO Uppsala, tillsammans med olika förvaltningar i Uppsala kommun, utveckla en metod för medborgardialog som bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. I metoden, Intern-Extern dialog, får målgruppen stöd i att formulera gemensamma mål för att sedan uttrycka dessa i relevanta sammanhang. Metoden är i hög grad anpassad efter målgruppens särskilda behov och ska ses som en vidareutveckling av de etablerade metoderna Medborgardialog och Delaktighetsmodellen.

Efter projektet ska metoden bidra till en ökad förståelse för målgruppens behov i de olika förvaltningar som deltar.

Projektets tidstatus

33%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Projektets tidstatus

33%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.