Jalla för alla

Projektet drivs av: Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Beskrivning av projektet

Jalla för alla är ett treårigt projekt med stöd av Arvsfonden. Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är projektägare och projektet startade jan 2010.Syftet med projektet är att ensamkommande ungdomar ska få ökad kunskap om det svenska samhället.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.