Jarro

Projektet drivs av: Föreningen Bryggan i Norrköping

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är alla barn och unga, med en frihetsberövad förälder, ska uppmärksammas och få det adekvata stöd som samhället är skyldig att ge från ideell eller offentlig sektor i samarbete med socialtjänst och kriminalvård.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Kontakt

Ort
Norrköping