Karamellpåsen - Öppen mötesplats för barn i allmänhet men för familjer med barn med funktionsnedsättning med särskild inriktning på föräldrar och barn med invandrarbakgrund

Projektet drivs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda extra stöd till familjer med barn som har en funktionsnedsättning genom att starta en öppen förskola.

Syftet med projektet är att erbjuda extra stöd till familjer med barn som har en funktionsnedsättning genom att starta en öppen förskola. Verksamheten ska vara som en vanlig öppen förskola, en mötesplats där familjer ges möjlighet att träffa andra föräldrar eller närstående med liknande erfarenheter. Föräldrarna kommer också att erbjudas stöd, handledning och tips i sin egenskap som förälder. En särskild satsning görs för att nå nyanlända familjer. Personal på mötesplatserna ska dels vara personal med kompetens inom förskoleverksamhet och funktionshindersområdet, och dels doulor med kompetens vad gäller olika språk och kulturer. I verksamhetens bemanning ingår även personal som arbetar med FUB:s lekotek.

Målgruppen är familjer med barn 0-6 år, och särskilt barn med funktionsnedsättning och nyanlända familjer. Totalt beräknas 200 personer att delta aktivt i projektet, varav 50 är barn med funktionsnedsättning.

Efter projekttiden ska de öppna förskolorna drivas vidare genom ett samarbete mellan deltagande organisationer.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Kontakt

Ort
Göteborg