KOD för Sverige

Projektet drivs av: Rosengård Folkets Hus

Beskrivning av projektet

Ett projekt om kultur, språk och demokrati av och för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

KOD för Sverige syftar till att utveckla nyanlända ungdomars intresse för kultur genom att belysa och bredda befintliga plattformer och metoder för kultur tillsammans med målgruppen.

Målet är att inspirera ungdomarna till att uttrycka sig genom musik, dans och teater. Projektets utformning kommer att ske i dialog med deltagarna, utifrån deras intressen och önskemål. En viktig del av projektet handlar om att bredda kontaktytorna och skapa utbyte och samarbeten mellan olika områden och organisationer i Malmö och i hela Skåneregionen, med bland annat inspirationsresor och utflykter till kulturevenemang och till andra kulturverksamheter.

Efter projekttiden ska projektet ha utvecklat en metodbank att använda i den egna verksamheten samt för spridning till liknande aktörer i Malmö samt till Skåneregionens övriga Folkets Hus.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Malmö