Kokbok på teckenspråk

Projektet drivs av: Hushållningssällskapet Väst

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en kokboksapplikation på teckenspråk för personer som är döva, hörselskadade och personer som är teckenspråkiga, samt till personer som använder tecken som stöd.

Projektet syftar till att utveckla en kokboksapplikation på teckenspråk för personer som är döva, hörselskadade och personer som är teckenspråkiga, samt till personer som använder tecken som stöd. Underlaget ska utgå från pedagogiska filmer med teckenspråk anpassade för målgruppen. Applikationen ska utvecklas så att den ger användaren möjlighet att pausa och stegvis få informationen på teckenspråk i receptet.

Efter projekttiden kommer Hushållningssällskapet att ansvara för innehållet och eventuella uppdateringar i applikationen, materialet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Vänersborg