Konst-PIMPA - Projektet i Marielund Med Påverkan för Alla

Projektet drivs av: Norrköpings kommun Kultur och Fritid

Beskrivning av projektet

Ett demokrati och delaktighetsprojekt, där vi jobbar med konst i olika former som verktyg för att närma oss dessa frågor. Deltagarna är unga 13-19 år som bor i bostadsområdet Marielund i Norrköping, ett miljonprogramsområde byggt 1969.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2012 och avslutades i juli 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2012 och avslutades i juli 2015.

Kontakt

Ort
Norrköping

Facebook