Konstkupan

Projektet drivs av: Individuell Människohjälp

Beskrivning av projektet

Projektet Konstkupan vill skapa utrymme för unga nyanlända och lokalsamhälle att bidra till en ömsesidig utveckling genom kreativa uttryck och dialog.

Målet är att skapa en stabil och hållbar struktur för en etablerad kulturell mötesplats, där konstnärligt uttryck och demokrati är i fokus. Den primära målgruppen för projektet är asylsökande ungdomar och unga vuxna mellan 18 – 25 år. De sekundära målgrupperna är dels unga vuxna med erfarenhet av migration, samt etablerade svenskar, och personer verksamma inom kulturlivet. Efter projektet kommer projektets organisationer att tillsammans med samarbetspartners skapa förutsättningar för en kulturell mötesplats med unga nyanlända.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt