Kreativa Akademin

Projektet drivs av: Kreativa Akademin

Beskrivning av projektet

Människor som drabbats av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning ska få möjlighet att bryta en ofta ofrivillig ensamhet.

Projektet kommer att erbjuda människor som drabbats av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning en möjlighet att bryta en ofta ofrivillig ensamhet genom att gemensamt bygga upp en teaterverksamhet som bygger på deltagarnas egna idéer, upplevelser och berättelser. De ur målgruppen som har försörjningsstöd, aktivitetsersättning, sjukpenning, etc. kan anmäla intresse att delta i aktiviteterna. Utöver teaterverksamheten bjuds föreläsare in från organisationer/myndigheter för att berätta och informera deltagarna om aktuellt regelverk och om deras möjligheter. En individuell handlingsplan med tyngdpunkt på deltagarnas förhoppningar och förväntningar upprättas också för var och en.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Lund