Kulturarva

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ungdomar i Jönköpings län ska utforska och utmana sina kulturarv och få möjlighet att utveckla det vidare.

Målen med projektet är att på kort sikt stärka ungdomars identitet, se vad som formar dem och hur kulturarv formar oss alla för att bli mer delaktiga i vårt samhälle. De långsiktiga målen är att projektet leder till ökad förståelse för olika kulturer, skapar förutsättningar för integration och att ungdomar får stöd att hitta sin plats i samhället. Genom att kulturarva, det vill säga att använda historiska återblickar i syfte att skapa mening och sammanhang i tillvaron, ska projektet utveckla en metod som gör att ungdomar kan identifiera sig med sitt eget kulturarv och ta till sig det kulturarv som genomsyrar det svenska samhället. Målgruppen är ungdomar i åldern 12-25 år med särskilt fokus på nyanlända. Under de två första åren beräknas runt 150 personer involveras aktivt i projektet. Intentionen med projektet är att metoden ska bli en förebild och ligga till grund för liknande arbete på andra platser. Efter projekttiden kommer Studieförbundet Vuxenskolan och även projektets samarbetspartners att använda metoden.

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i februari 2018 och avslutas i februari 2021.

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i februari 2018 och avslutas i februari 2021.

Kontakt

Ort
Jönköping