Kulturhus mot psykisk ohälsa

Projektet drivs av: Dramalogen Halmstad kommun Kulturförvaltningen

Beskrivning av projektet

Kulturhus mot psykisk ohälsa är en kamratstödsmetod, som använder sig av kultur som redskap. Målgruppen är vuxna personer med psykisk ohälsa.

I Dramalogen, som är en kommunal verksamhet för fria kulturskapare, erbjuds deltagarna att utveckla sina kreativa förmågor utifrån intressen och förutsättningar. De kommer att arbetar sida vid sida med Dramalogens konstnärer. Det ingår en Grupp-Pepp-utbildning i projektet som stärker deltagarna att själva leda aktiviteter i Kulturhuset. I projektet finns plats för enskilda samtal och anhörigträffar. Innehållet i projektet styrs av deltagarnas intressen och önskemål. Kulturhus mot psykisk ohälsa är en metod som utvecklats i Finland. Dramalogen, Halmstads kommun, avser att fortsätta med verksamheten efter projektets slut.

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Kontakt

Ort
Halmstad