Kulturskolan i storstan - minskat utanförskap genom samverkan

Projektet drivs av: Sveriges Kulturskoleråd

Beskrivning av projektet

Projektet ska bryta utanförskap och utveckla en mer jämlik kulturskoleverksamhet. Målet är att verka för nya samverkansmetoder för inkludering och breddat deltagande samt att skapa nya verksamhetsformer och utbud genom samverkan med civilsamhället.

Projektets syfte är att bryta utanförskap och utveckla en mer jämlik kulturskoleverksamhet. Cirka 14 procent av barn och ungdomar är rikssnittet för deltagande i kulturskoleverksamhet. I vissa stadsdelar i våra tre största kommuner är deltagandet endast 2 procent.

Målet är att verka för nya samverkansmetoder för inkludering och breddat deltagande samt att skapa nya verksamhetsformer och utbud genom samverkan med civilsamhället. Målgrupp i projektet är unga mellan 6-19 år i så kallade utanförskapsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Samverkan är ett bärande koncept i projektet som vill pröva en ny metod med samverkansstrateger, en ny stödjande funktion för att stärka kulturskolornas samverkan med civilsamhället som till exempel idrottsföreningar, barn-och ungdomsföreningar, kulturföreningar, etniska föreningar, funktionshindersorganisationer och trossamfund. Därför handlar projektet mycket om att diskutera, pröva, utvärdera och jämföra nya verksamheter med alla inblandade och mellan de olika orterna. I referensgruppen som lämnar kunskaper och erfarenheter samt bidrar med att sprida kunskap och resultat finns ett antal föreningar, organisationer och kulturskolor.

Projektets resultat och erfarenheter kommer att spridas och implementeras i Kulturskolerådets olika forum och till Sveriges alla kulturskolor. Övriga samverkansparter sprider erfarenheterna inom respektive organisation och dess nätverk.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Kontakt