Kunskapscentrum

Projektet drivs av: Regionförbundet i Uppsala län

Beskrivning av projektet

SUF Samverkan - Utveckling - Föräldraskap Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2009 och avslutades i februari 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2009 och avslutades i februari 2012.

Kontakt

Ort
Uppsala