Kunskapsportföljen

Projektet drivs av: Bräcke diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med målgruppen skapa ökad självständighet och självbestämmande genom en digital kunskapsportfölj där de snabbt och smidigt ska kunna presentera sig själva och sina egna behov och rättigheter gentemot omvärlden.

Syftet med projektet är att tillsammans med målgruppen – barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning med behov av olika stödinsatser – skapa ökad självständighet och självbestämmande genom en digital kunskapsportfölj. Syftet är att användare på ett snabbt och smidigt sätt ska kunna presentera sig själva och sina egna behov och rättigheter gentemot omvärlden. Den sekundära målgruppen är anhöriga och personal runt målgruppen som genom utvecklingen av den digitala kunskapsportföljen får korrekt information och tillsammans med användaren enkelt kan föra in ny relevant information. Det finns ett stort behov och en stor efterfrågan hos målgruppen av ett digitalt hjälpmedel som samlar all information om en själv på ett användarvänligt, säkert, tryggt, tydligt och tillgängligt sätt. Kunskapsportföljen bygger vidare på flera tidigare projekt inom samma område, men det finns idag ingen heltäckande informations- och utbildningsplattform om en persons alla stödbehov och önskemål om hur man vill leva sitt liv och bli bemött av personer runt en. För verksamheter och personal ska kunskapsportföljen kunna användas som utbildningsplattform och arbetsmetod för att främja vårdsäkerhet och delaktighet.

Efter avslutat projektet kommer Bräcke ansvara för underhåll och spridning av den digitala Kunskapsportföljen.

Projektets tidstatus

57%

Projektet startade i februari 2019 och avslutas i februari 2022.

Projektets tidstatus

57%

Projektet startade i februari 2019 och avslutas i februari 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg