Läs spelet i Halmstad

Projektet drivs av: Halmstads Bollklubb

Beskrivning av projektet

Projektet Läs spelet! är samarbete mellan idrotten och kulturen i Halmstad för att inspirera till läsglädje och ökad fritidsläsning och ge idrottande barn och ungdomar möjlighet att kombinera idrott och skola.

Projektet Läs spelet! syftar till att skapa en trygg och stimulerande miljö innan och efter träning, inspirera till läsglädje och ökad fritidsläsning och ge idrottande barn och ungdomar möjlighet att kombinera idrott och skola.

Projektets huvudmål är att erbjuda idrottande ungdomar en stimulerande och utvecklande plats att vara på i samband med träning och locka idrottande barn och ungdomar till biblioteken och läsningen men också locka icke idrottande barn och ungdomar till idrotten. För att uppnå detta vill projektet arbeta med att skapa en trygg och välkomnande miljö kring barns och ungdomars träningsarenor, bygga upp minibibliotek och arbeta med A-lagsspelare som läsande förebilder. Projektet vill också erbjuda läxläsning och möjlighet till inspirationsföreläsningar för att lära barnen att kombinera skola och idrott samt arbeta med att marknadsföra fotbollsspelare för att lyfta läsning och idrott som en vinnande kombination.

Projektets resultat förväntas sprida sig till andra idrottsklubbar i hela Halland och på sikt bli en del av både HBK:s och bibliotekens ordinarie verksamheter.

Projektet är ett samarbete mellan Halmstads bollklubb (HBK), Biblioteken i Halmstad och SISU idrottsutbildarna för bättre samverkan mellan idrotten och kulturen i Halmstad.

Projektets tidstatus

84%

Projektet startade i april 2018 och avslutas i april 2021.

Projektets tidstatus

84%

Projektet startade i april 2018 och avslutas i april 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Halmstad