Läslust - hela livet!

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län

Beskrivning av projektet

Projektet ska kompetensutbilda Studieförbundet Vuxenskolans högläsare i Kalmar som efter genomgången utbildning kan erbjuda personer med demens och boende inom äldreomsorgen en stunds avkoppling med fängslande och berikande berättelser.

Projektet syftar till att kompetensutbilda Studieförbundet Vuxenskolans (SV) högläsare i Kalmar som efter genomgången utbildning kan erbjuda personer med demens och boende inom äldreomsorgen en stunds avkoppling med fängslande och berikande berättelser. En digital kunskapsbank ska utvecklas under projekttiden i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) samt regionbibliotek och stadsbibliotek. I kunskapsbanken ska material, filmade föreläsningar och författarmöten sammanställas som inspirationsunderlag till högläsarna.

Projektets metodmaterial, muntliga framställningar och projektverksamhet kommer att implementeras in i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) ordinarie verksamhet med målsättningen att det ska bli ett långsiktigt praktiskt hjälpmedel för både verksamma och nytillkomna högläsare över hela landet.

Beviljat belopp

4 009 960 kronor

Projektets tidstatus

77%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Beviljat belopp

4 009 960 kronor

Projektets tidstatus

77%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Kontakt

Ort
Nybro