Ledarutbildning och klassbesök Childrens program

Projektet drivs av: Barnombudet i Uppsala län

Beskrivning av projektet

Projektet ska förebygga att barn som växer upp i missbruksmiljö själva utvecklar psykisk ohälsa och/eller ett alkohol- eller drogberoende och erbjuda barn till missbrukande föräldrar stöd för att återuppbygga relationer i familjerna.

Syftet med projektet är att förebygga att barn som växer upp i missbruksmiljö själva utvecklar psykisk ohälsa och/eller ett alkohol- eller drogberoende. Dessutom syftar projektet till att erbjuda barn till missbrukande föräldrar stöd för att återuppbygga relationer i familjerna.

Målen med projektet är att utforma en ledarskapsutbildning för programmet Childrens Program, där barn och unga som har missbrukande föräldrar får stöd i gruppform. Inom projektet kommer man även att utveckla en metod för att nå barn i missbruksmiljö genom klassrumsbesök.

Efter projekttiden kommer det att finnas certifierade ledare på flera platser i landet och en metod för klassrumsbesök.

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Uppsala