Leva Livet och äga sin vardag i BmSS - ett projekt om mänskliga rättigheter i vardagen

Projektet drivs av: Föreningen Grunden i Göteborg

Beskrivning av projektet

Föreningen Grunden i Göteborg ska utveckla metoder och verktyg för att stärka medinflytandet för personer med funktionsnedsättning som bor i Göteborgs Boenden med Särskild Service (BmSS).

Tillsammans med personal och brukare ska projektet ta fram en rad aktiviteter som syftar till att öka kunskapen om och stärka de mänskliga rättigheterna för målgruppen. I projektet utvecklas en enkel app som målgruppen kan använda för att öka den sociala integrationen mellan dem. Där ska även tips om olika aktiviteter presenteras. Göteborgs stad ska använda erfarenheter från projektet i utvecklingsarbetet kring BmSS.

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg