Likaolika

Projektet drivs av: Funktionsrätt Östergötland (Tidigare: Handikappföreningarna Östergötland)

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. 

Projektets syfte är att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. Projektet består av tre delar: en stor utbildningsinsats kring tillgänglighet och arbetsmarknaden riktad till beslutsfattare och offentliga aktörer i regionen, bygga upp ett socialt arbetskooperativ på universitetssjukhuset i Linköping som ska erbjuda ledsagning av patienter, starta en mötesplats för unga med funktionsnedsättning. Målgrupp är personer med funktionsnedsättning. Men projektet riktar sig även till politiker, chefer och tjänstemän som fattar beslut som rör målgruppen. Efter projektet ska verksamheterna leva vidare inom organisationen och det nystartade kooperativet. Det är ett regionalt projekt, som kan komma att spridas nationellt via länsorganisationerna i landet. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Linköping

facebook.com/LikaOlika