LIV Lungt Inre Välmående

Projektet drivs av: KFUK-KFUM Region Skåne-Blekinge

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla metoder och verksamhet som baseras på yoga och mindfulness. Målgruppen är personer som på grund av stroke eller Parkinson har utvecklat hjärntrötthet.

KFUK-KFUM Regionen Skåne-Blekinge ska tillsammans med stroke- och Parkinsonföreningar utveckla metoder och verksamhet som baseras på yoga och mindfulness. Målgruppen är personer som pågrund av stroke eller Parkinson har utvecklat hjärntrötthet. Verksamheten ska utformas av målgruppen själva i metodutvecklingsgrupper. Där ska metoder, verktyg och tekniker prövas och utväderas. Projektet ska producera och sprida ett utbildnings- och informationsmaterial. Under projektets gång ska ledare och instruktörer utbildas, som kan fortsätta att erbjuda aktiviteterna i olika föreningar. Projektet avser att bilda ett socialt företag för fortsatt metodutveckling och ledarutbildning.

Projektets mål är att bli ett nationellt kunskapscenter i yoga och mindfulness för målgruppen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Ystad