Mångkulturell ungdomsledarakademi

Projektet drivs av: Folkbildarna i Värmland

Beskrivning av projektet

Folkbildarna i Värmland ska utveckla en mångkulturell ledarskapsakademi för unga i åldern 14 till 20 år i stadsdelen Kronoparken i Karlstad för att öka ungdomars delaktighet i samhället genom att rusta dem att bli ledare i lokalsamhället.

Folkbildarna i Värmland ska utveckla en mångkulturell ledarskapsakademi för unga i åldern mellan 14 och 20 i stadsdelen Kronoparken i Karlstad. Akademin ska vara särskilt anpassad till ungdomar som tidigare inte deltagit i organiserad föreningsverksamhet. Akademin ska använda sig av folkbildningsmetoder och ha en tydlig humanistisk värdegrund. Syftet med projektet är att öka ungdomars delaktighet i samhället genom att rusta dem att bli ledare i lokalsamhället. 

Målet är att ungdomar i Kronoparken själva leder fritidsaktiviteter i föreningsform.

Deltagarna i akademin ska ha stort inflytande på projektets utformning.

Projektet ska bedrivas i nära samarbete med Karlstads kommun, de studieförbund som är medlemmar i Folkbildarna i Värmland, föreningar i Kronoparken och Karlstads universitet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Karlstad