Markberedning och uppbyggnad av trädgård för alla sinnen på fastigheten Mark hus i Kalmar kommun

Projektet drivs av: Studiefrämjandet i Småland/Gotland

Beskrivning av projektet


Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2014.

Kontakt

Facebook