Miljöjägarna

Projektet drivs av: Naturfilmarna

Beskrivning av projektet

Projektet planerar ett upplägg där unga filmare möter forskare, fiskare, jordbrukare och människor som arbetar med olika miljöprojekt för att både lära sig själva men också utforska teman för sina filmer.

Tanken är att filmarna skall kopplas samman med erfarna äldre personer med stor kunskap om miljö och natur. Filmberättelserna kan ta upp miljöfrågor i det som är nära men också i stora frågor.

I projektet upptäcks nya vägar för att nå ut med budskap i miljö och hållbarhetsfrågor. Detta skall göras i samarbete med bland annat flera svenska universitet, miljöstationer/projekt, studieförbund, biografer och ”Naturfilmkanalen” där unga filmare får visa filmer, planera debattprogram och visa aktuella nyheter i miljöfrågor.

Projektet tar fram nya utbildningar som ska genomföras på internet. Utbildningen är ett samarbete med Medborgarskolan och kommer att kunna användas av enskilda eller grupper för framtida filmproduktioner.

Beviljat belopp

8 860 910 kronor

Projektets tidstatus

10%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Beviljat belopp

8 860 910 kronor

Projektets tidstatus

10%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Kontakt

Ort
Vedum