Min digitala livsplattform Digi-JAG - En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö

Projektet drivs av: Riksförbundet FUB

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en nätpedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet.

Projektet Min digitala livsplattform Digi-JAG – En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö ska utveckla en nätpedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet. Modellen och plattformen ska kunna användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer och på fritiden. Projektet vänder sig i första hand till personer med måttlig utvecklingsstörning. Pedagoger, anhöriga och andra som möter målgruppen i olika sammanhang är projektets sekundära målgrupp. Efter avslutat projekt finns en förvaltningsorganisation för såväl den pedagogiska modellen som för plattformen. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna bygga ett författarverktyg med vilket målgruppen, stödpersoner, pedagoger med flera, som använder Digi-JAG, enkelt kan skapa applikationer, hjälpfunktioner och material som sedan kan användas av såväl enskilda elever som hela undervisningsgrupper.

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Kontakt

Ort
Solna