Min Säkerhet

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa en målgruppsanpassad säkerhetsutbildning med tillhörande studiematerial och en säkerhetsapp för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar och personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Studieförbundet vuxenskolan i Jönköping vill med projektet Min Säkerhet skapa en målgruppsanpassad säkerhetsutbildning med tillhörande studiematerial och en säkerhetsapp för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar och personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Målet är att deltagarna efter avslutad kurs, utifrån sin förmåga, ska ha grundläggande kunskap och förståelse kring vilka risksituationer som hen kan möta i vardagen. Projektet omfattar bland annat trafiksäkerhet, brandsäkerhet och säkerhet vid vatten. Målgruppen kommer under studiecirklarna att få lära sig hur de vid olika risksituationer kan agera på bästa sätt utifrån deras förutsättningar. Lärandet kommer ske i mindre studiecirklar. Efter kursen kommer deltagarna att få ta del av en tillgänglighetsanpassad säkerhetsapp som innehåller handlingsplaner för olika risksituationer och ska fungera som hjälp och stöd i vardagen för målgruppen. Kurserna kommer att ledas av två cirkelledare, en från målgruppen och en från Studieförbundet vuxenskolan. Till kursen kommer det tas fram ett studiehandledningsmaterial som framtida studiecirkelledare kommer att utgå ifrån. Projektet planerar att genomföra 154 säkerhetskurser och hoppas nå ca 700 personer ur målgruppen under projektets tre år. Projektet kommer framförallt att arbeta i områdena runt Jönköping, Småland, Blekinge och Göteborg. Den sökande föreningen kommer under hela projekttiden systematiskt arbeta förberedande för en nationell spridning av säkerhetsutbildningen. Upplägget och metoderna tas fram i samarbete med representanter från målgruppen, polisen, kommunen och räddningstjänsten lokalt i Jönköping. Projektet överlever genom att Studieförbundet vuxenskolan Jönköpings ansvarar för att återkommande säkerhetsutbildningar för målgruppen fortsätter att ske kontinuerligt och att de sprids nationellt. Den nationella spridningen kommer även stödjas centralt av Studieförbundet vuxenskolan och FUB Riksförbund. Studieförbundet vuxenskolan Jönköping kommer fortsatt ha en anställd som kommer ansvara för att metodmaterialet och att säkerhetsappen årligen uppdateras.

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i februari 2018 och avslutas i februari 2021.

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i februari 2018 och avslutas i februari 2021.

Kontakt

Ort
Nässjö