MINDSET

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med målgruppen personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik, ta fram metoder och aktiviteter som stärker inflytandet och förmågan till egenmakt.

Studieförbundet Vuxenskolan i Gävleborg ska, tillsammans med målgruppen personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik, ta fram metoder och aktiviteter som stärker målgruppens inflytande och ökar deras förmåga till egenmakt. I regelbundna samtal och fysiska aktiviteter ska målgruppen träna förmågan att lära nya beteendemönster som tar deltagarna ut ur invand social isolering och utanförskap. Metoden bygger på evidensbaserad kunskap om hjärnans funktion och förmåga att byta mindset. Projektet genomsyras av ett holistiskt och salutogent förhållningssätt som utgår från att kropp och hjärna påverkar varandra. Förhoppningen är att projektet leder till ökad kunskap hos såväl målgruppen som samverkande parter om vilka aktiviteter och vilken metod som bäst svarar mot de behov som målgruppen har.

Projektet samarbetar med flera offentliga aktörer och föreningar som målgruppen har kontakt med i sin vardag.

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Söderhamn