Miriam, Svenska kyrkans kvinnocenter i Arvika

Projektet drivs av: Svenska kyrkan Arvika kyrkliga samfällighet

Beskrivning av projektet

Miriam, Svenska kyrkans kvinnocenter i Arvika är ett stödjande och stärkande projekt för unga kvinnor mellan 13-26 år.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2012 och avslutades i juni 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2012 och avslutades i juni 2015.

Kontakt