Mitt barn

Projektet drivs av: Clownetterna

Beskrivning av projektet

En kreativ och integrerad utbildning i FNs barnkonvention för föräldrar och blivande föräldrar.

Att göra FNs barnkonvention känd samt göra den till en naturlig del i vardagen hos föräldrar och på så sätt komma barnet till del i vardagen, där livet sker.

Vi använder vårt kreativa möjlighetstänkande. Musik,sång,berättande,lek,drama,samtal,diskussioner och samspel är metoder vi använder oss av.

Målet är att utbildningen ska slå väl ut och skapa ett behov av kunskap i denna form.

Vi utgår alltid från personen och gruppen, dess kompetenser och behov. På så sättt blir målgruppen delaktig i allra högsta grad.

BVC och MVC i Västmanland. Familjecentraler, Öppna förskolor. Habiliteringen i Västmanland har också fått erbjudandet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Kontakt

Ort
Västerås