Mitt bästa jag

Projektet drivs av: FUB

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en kurs för gymnasiesärskolan om föräldraskap samt ta fram ett interaktivt och webbaserat utbildningsmaterial på samma tema.

Projektet Mitt bästa jag ska utveckla en kurs för gymnasiesärskolan om föräldraskap samt ta fram ett interaktivt och webbaserat utbildningsmaterial på samma tema. Mitt bästa jag ska kunna användas i såväl skolan som på fritiden av unga personer med intellektuell funktionsnedsättning som är intresserade av att få veta mer om hur det är att vara förälder. Genom att ta del av materialet ska målgruppen få stöd i hur man kan resonera kring föräldraskap utifrån kunskap och fakta. Vissa delar av projektet vänder sig till skolpersonal och andra personer som finns och verkar runt målgruppen.

Kursen och det interaktiva materialet kommer efter projektet att användas i gymnasiesärskolor. Projektets samverkansparter kommer att stå för förvaltning och fortsatt spridning av kursen och materialet. Den digitala rapport om projektets metoder som tas fram kommer att spridas och hållas tillgänglig via FUB och samverkansparterna.

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Kontakt

Ort
Solna