Mitt liv Min rättighet

Projektet drivs av: FreeZone

Beskrivning av projektet

Projektet ska uppmärksamma och underlätta situationen för nyanlända ungdomar som lever med hedersnormer.

Projektet ska uppmärksamma och underlätta situationen för nyanlända ungdomar som lever med hedersnormer. Projektet riktar sig även till yrkesverksamma som möter ungdomarna.

Målet är att skapa medvetenhet kring egna och andras rättigheter, att ge unga kunskap och metoder för att hantera sin livssituation, samt att skapa ökad kompetens bland yrkesverksamma kring stöd till unga som lever under hedersförtryck.

Projektet genomförs i Skåne och verksamheten lever efter projekttiden vidare inom FreeZones ordinarie verksamhet samt hos projektets samarbetspartners.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i oktober 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i oktober 2020.

Kontakt

Ort
Helsingborg