Mitt liv, mina ord

Projektet drivs av: Föreningen Furuboda

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla strategier och metoder som ska ge ungdomar och vuxna som använder högteknologisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) tillgång till ett mer innehållsrikt och varierat ordförråd.

Projektet syftar till att utveckla strategier och metoder som ska ge ungdomar och vuxna som använder högteknologisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) tillgång till ett mer innehållsrikt och varierat ordförråd och som kan utvecklas utifrån individens önskemål, intressen och behov under hela livet. Projektets tillvägagångssätt och metoder dokumenteras och sammanställs i en digital metodbok för att kunna läsas till exempel via talsyntes.

Långsiktigt är det Föreningen Furuboda som kommer att ha ansvaret för vidareutveckling och uppdatering av metoderna och den digitala metodboken.

Projektet ska bedrivas i samarbete med Föreningen ISAAC-Sverige, Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA samt FUB Lund. Sammantaget innebär det att Föreningen Furuboda genom sina kontaktytor kan utveckla och förmedla erfarenheter som på ett avgörande sätt bör kunna gynna målgruppen.

Projektets tidstatus

76%

Projektet startade i april 2018 och avslutas i april 2021.

Projektets tidstatus

76%

Projektet startade i april 2018 och avslutas i april 2021.

Kontakt

Ort
Åhus