Motivationslyftet för en bättre svensk skola

Projektet drivs av: Svenska SFL

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla och anpassa ett motivationsprogram för elever i årskurserna 4–6 och gymnasieskolan som ska ge skolor hjälp att på ett strukturerat sätt arbeta med värderingar, motivation, självkänsla och självledarskap.

Syftet med projektet är att stärka elevers motivation och självkänsla. Svenska SFL ska under tre år utveckla och anpassa ett motivationsprogram, som idag vänder sig till elever i årskurserna 7–9, till att också passa elever i årskurserna 4–6 och gymnasieskolan. Programmet ger skolor hjälp att arbeta med värderingar, motivation, självkänsla och självledarskap på ett strukturerat sätt. Programmet är uppdelat i fem träningsmoduler. Även ett föräldrastöd ska utvecklas.

Efter projektet slut ska Svenska SFL tillsammans med samverkande skolor fortsätta att använda och utveckla motivationsprogrammet.

Elever deltar i utvecklingen av programmet genom ett ungdomsråd.

Projektets tidstatus

77%

Projektet startade i april 2018 och avslutas i april 2021.

Projektets tidstatus

77%

Projektet startade i april 2018 och avslutas i april 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm