Musik på Gården

Projektet drivs av: Föreningen Passalen

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en metod för integrerad öppen fritidsverksamhet där ungdomar, som redan idag producerar musik inom ramen för verksamheten, blir mentorer för ungdomar med funktionsnedsättning.

Projektet ska utveckla en metod för integrerad öppen fritidsverksamhet där ungdomar, som redan idag producerar musik inom ramen för verksamheten, blir mentorer för ungdomar med funktionsnedsättning. Ungdomarna arbetar tillsammans med musikproduktion och deltar bland annat som dj:ar på diskotek och konserter. Syftet är att genom musik skapa möten mellan ungdomar, med och utan funktionsnedsättning, som i sin tur leder till en bestående integrerad fritidsverksamhet för alla. Metoden ska utvecklas och sedan implementeras i verksamheter i Kungsbacka och Öckerö kommuner samt i två stadsdelsförvaltningar inom Göteborgs stad. Metoden ska även spridas till de 42 kommunerna som samarbetar inom KEKS (Kvalitét och kompetens i samverkan).

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Göteborg