Musik som brobyggare hemma

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan

Beskrivning av projektet

Projektet ska vidareutveckla den metod som utvecklats inom arvsfondsprojektet Musik som brobryggare, och flytta den från vård- och omsorgsboenden till hemmiljön.

Genom att använda musik och sång ska kommunikationen med personer med demenssjukdom underlättas. Härigenom ska vardagliga moment som exempelvis personlig hygien eller sänggående underlättas. Utöver personer med demenssjukdom spelar närstående och bekanta en viktig roll i projektet då dessa ska coachas, utbildas och bli förtrogna med metoden. Tillsammans med samverkansparterna, bland annat SPF Seniorerna och Gävle demensförening, kommer Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg att förvalta och sprida metoden efter projektets avslut. Projektets mål är att:

  • utbilda handledare som gör besök i hemmet och introducerar metoder och verktyg
  • introducera musikverktyget till anhöriga, närstående och bekanta till personer med demenssjukdom som bor i det egna hemmet
  • använda musikverktyget med 40 personer med demenssjukdom som bor i det egna hemmet
  • 60 anhöriga, närstående och bekanta till personer med demenssjukdom som bor i det egna hemmet använder musikverktyget vid exempelvis personlig hygien, förflyttning, kommunikation och så vidare.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Kontakt

Ort
Söderhamn