Nära dig - en rättighet

Projektet drivs av: Bufff Sverige

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att inkludera en bredare målgrupp, att utveckla och kvalitetssäkra organisationens kanaler för distansstöd samt att stärka ett nationellt adekvat stöd för målgruppen. 

Att barn och unga, med en familjemedlem i fängelse, frivård eller häkte själva ska kunna hitta till det stöd som de har rätt till samt erbjudas ett stöd oavsett geografisk ort och att stödet finns tillgängligt i den form som barnen önskar, exempelvis via chatt och telefon. 

Målet med projektet är att alla barn med familjemedlem i fängelse ska ha samma vilkor för egen information och eget stöd. En viktig information att nå ut till barnen med är att de inte är ensamma. 

Då projektet inkluderar en ny målgrupp i arbetet (barn och ungdommar som har syskon i häkte, fängelse eller frivård) ska även denna grupp regelbundet sökas upp och uppmärksammas om deras rättigheter. Organisationen ska synas och sprida kunskap om målgruppens rättigheter. Projektet syftar till att kvalitetsäkra det stöd som målgruppen erbjuds genom kunskapsspridning om nya former av stöd (distansstöd i form av telefon/chatt).  Projektet ska leda till långsiktig hållbart arbete för nationella adekvata stödinsatser och för detta krävs nya samarbeten genom nätverk. Vårt arbete för målgruppen sker både lokalt och nationellt i syfte att hitta nya samverkanspartners där Bufff idag inte finns.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i januari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i januari 2020.

Kontakt

Ort
Nationellt