Naturlig mötesplats för alla

Projektet drivs av: Tälje Skog och ungdom

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka barn och ungdomar till att växa som individer genom att använda djur och natur som resurs för personlig utveckling.

Projektet syftar till att stärka barn och ungdomar till att växa som individer genom att använda djur och natur som resurs för personlig utveckling. Inom projektet ingår bland annat att ta emot skolklassbesök, särskoleklasser, särskolefritids, särskilda undervisningsgrupper och ungdomar som har anpassad skolgång samt ungdomar som deltar i socialtjänstens program för arbetsrehabilitering. Innehållet i dagarna på Stall Bergtorp fylls av äventyrspedagogik där man jobbar med gruppdynamik i utomhusmiljö i närkontakt med djur och natur. Medverkande skolor ser möjligheter att nå vissa uppnåendemål i de olika skolformernas läroplaner, till exempel biologi och idrott. Praktikplatserna innehåller ansvar och delaktighet vid skolklassbesöken och att vara behjälpliga med gårdens alla göromål. Projektet omfattar även öppet hus samt prova-på-aktiviteter.

Efter projekttiden avser Södertälje kommun att verksamheten ska ingå i kommunens ordinarie verksamhet. 

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i februari 2019 och avslutas i februari 2022.

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i februari 2019 och avslutas i februari 2022.

Kontakt

Ort
Södertälje