Newcomers Youth 2.0

Projektet drivs av: RFSL Ungdom

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med unga nyanlända hbtq-personer utveckla metoder och verktyg som leder till bättre mottagande och bemötande av målgruppen.

Projektet syftar till att tillsammans med unga nyanlända hbtq-personer utveckla metoder och verktyg som leder till bättre mottagande och bemötande av målgruppen.  Målgruppen är unga nyanlända hbtq-personer 15-25 år. Sekundär målgrupp är personer, myndigheter och aktörer som möter målgruppen. Projektet ska utveckla en ny metod som heter Creative Change där teater och performancekonst används som verktyg för förändring. Aktiviteter för att skapa delaktighet och inflytande består av utveckling och genomförande av en interaktiv föreställning, workshops, nätverksträffar med myndigheter, läger, konferenser, kreativa grupper för redaktion och skapande. Projektet resulterar i en handbok för nyanlända ungdomars organisering inom hbtq-rörelsen, en tidsskrift och en föreställning som sprider information och budskap ur ett intersektionellt perspektiv.

Projektets mål är att stärka ungdomarna i deras organisering och egenmakt samt öka kunskapen och vikten av ett intersektionellt perspektiv hos myndigheter, beslutsfattare och allmänheten.

Efter projektet är avslutat fortsätter verksamheten genom att ungdomarna och organisationen använder och sprider nya verktyg och metoder för påverkan och förändring.

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm