Nybyggnad av allmötesplats/spontanidrottsyta på fastigheten 91:1

Projektet drivs av: Degeberga Byalag

Beskrivning av projektet

Projektet ska bygga en mötesplats för fysisk aktivitet i Degeberga, en spontanidrottsyta ska  utformad så att den primärt attraherar barn och ungdomar.

Projektet syftar till att bygga en mötesplats för fysisk aktivitet i Degeberga. En spontanidrottsyta ska anläggas som är utformad så att den primärt attraherar barn och ungdomar. Innehållet ska vara en multiplan, motorikbana, böljande löparbanor samt ett utegym. Hela anläggningen kommer att vara tillgänglighetsanpassad så att man kan förflytta sig mellan alla delar med både rullstolar och rullatorer.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2019.

Kontakt

Ort
Degeberga