Nybyggnad av luftgevärshall på fastigheten Övedskloster 2:86 i Sjöbo kommun

Projektet drivs av: Öved-Östraby Skytteförening

Beskrivning av projektet

Projektets ska utveckla verksamheten inom luftgevärsskytte för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning genom att bygga en luftgevärshall.

Projektets syfte är att utveckla verksamheten inom luftgevärsskytte för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning genom att bygga en luftgevärshall. I dagsläget finns ingen ändamålsenlig och tillgänglighetsanpassad hall för luftgevärsskytte på orten. Den nya verksamheten kommer att bestå av både organiserad och spontan träning året om samt prova-på-verksamhet för skolor och omsorgsverksamheter. Föreningen kommer också ha möjlighet att anordna mindre tävlingar och delta i serieskytte där lag från olika föreningar möter varandra.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Kontakt

Ort
Hörby