Nybyggnation av aktivitetsanläggning i Kalix kommun

Projektet drivs av: Kalix Motorklubb

Beskrivning av projektet


Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juli 2011.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juli 2011.

Kontakt