Nybyggnation av aktivitetspark i Valla

Projektet drivs av: Valla Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bygga en aktivitetspark i Valla som ger möjlighet till spontanidrottande, rörelse, glädje och gemenskap.

Aktivitetsparken kommer att indelas i olika områden för att attrahera så många som möjligt. Det kommer att finnas motorikbana för de yngsta, gräsytor, multisportplan för bollsporter samt löparbanor. Under vintersäsongen kommer sporter på is finnas på samma ytor. Hela anläggningen är anpassad för personer med funktionsnedsättning.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2019.

Kontakt