Nybyggnation av bana för äventyrsgolf Vallen 5:7

Projektet drivs av: Laholms Golfklubb

Beskrivning av projektet

Projektet är en nybyggnation av en golfbana som är anpassad till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar.

Syftet med projektet är att bygga en ny golfbana som är anpassad till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Banan ska bestå av 9 hål med en längd från 30- 100 meter per hål. Anläggningen byggs i form av en äventyrsbana. Delar av verksamheten ska vid tillfällen vara kostnadsfri för att ytterligare förstärka tillgängligheten. Föreningen ska starta en handigolfsektion och tillgänglighetsanpassa rangen. Låneutrustning finns att tillgå.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2019.

Kontakt

Ort
Våxtorp