Nybyggnation av hoppgrop samt tillgänglighetsanpassning av hall

Projektet drivs av: Norrköpings gymnastikförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förutsättningar för barn och ungdomar i Norrköpings gymnastikförening att utvecklas inom trupp- och artistisk gymnastik, freerunning, trickning och parkour.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för barn och ungdomar i Norrköpings gymnastikförening att utvecklas inom trupp- och artistisk gymnastik, freerunning, trickning och parkour. Genom att bygga om en före detta industrilokal till en ändamålsenlig och specialhall för gymnastik får klubben en anläggning som är tillgänglighetsanpassad, har tillräcklig takhöjd för trampett och trampolin, rätt ansatslängd samt en hoppgrop som möjliggör en ny och säkrare träningsform. Barn- och ungdomsträning kommer att bedrivas i hallen alla dagar i veckan. 

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2019.

Kontakt

Ort
Norrköping